Działalność

Katechizacja

Udział sióstr zakopiańskiej wspólnoty w szerzeniu wiary wśród miejscowej ludności przez katechizację dzieci, młodzieży i dorosłych ma miejsce od samego początku pobytu urszulanek w Zakopanem.

Z domowych kronik można wyczytać, że już wiosną 1935 roku w kaplicy sióstr po raz pierwszy odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej na Bystrem. Prężnie rozwijała się również Krucjata Eucharystyczna, której program zmierzał nie tylko do religijnego wychowania dzieci, lecz także do wyrabiania w nich postawy społecznej i patriotycznej. W październiku 1938 roku, w święto Chrystusa Króla, Krucjata Eucharystyczna otrzymała swój sztandar. Od tego też roku pojawiają się zapisy o działalności ochronki (dzisiejsze przedszkole), pracy w świetlicy popołudniowej i katechizacji dzieci z okolicy. Kroniki z 1960 roku podają, że siostrom udało się wyjść z domu na teren parafii, a „s. Maria Siewierska prowadzi śpiew kościelny w kaplicy szkolnej w Księżówce, zastępuje często katechetę i przygotowuje śpiewy na I Komunię Świętą”. W kolejnych latach siostry katechizowały przy kościołach na Bystrem, Harendzie, Bulwarach Słowackiego i w Dzianiszu. Od powrotu katechezy do szkół siostry nieprzerwanie katechizują w szkole podstawowej na terenie naszej parafii, czyli u oo. bernardynów na Bystrem.

Obecnie poza pracą katechetyczną siostry prowadzą dziecięcy zespół muzyczny Ogniki Radości, złożony z dzieci należących do scholi parafialnej i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem. Zespół śpiewa podczas liturgii w kościele, na uroczystościach szkolnych i miejskich oraz na konkursach i festiwalach piosenki religijnej i dziecięcej. Od 2011 roku Ogniki Radości, jak również solistki zespołu, zdobywają w nich nagrody i zajmują wysokie miejsca. Grupa liczy 40 uczniów szkoły podstawowej.